Arcam

Ruimte voor de stad

  • Campagne
  • Identiteit
  • Strategie
  • Tentoonstelling
  • Website

Hoe ontwerpen we samen een leefbaar, eerlijk en duurzaam Amsterdam?

Arcam is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Het centrum onderzoekt de betekenis van architectuur bij de uitdagingen en ambities die impact hebben op het leven in de stad van morgen.

Met debatten, presentaties en evenementen kijkt Arcam naar de rol die ontwerpers en makers van de stad spelen in deze vraagstukken. Een neutraal podium waar ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers aan het woord komen.

Arcam opereert in het dynamisch krachtenveld tussen maatschappij en architectuur. Het centrum vormt een basis van waaruit onderzocht wordt hoe deze elementen elkaar beïnvloeden.

Heilige Drie-eenheid
Alle activiteiten van Arcam zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: Verdiep (de vaktechnische bril), Bezoek (informatiecentrum met activiteiten) en Ontdek (het verkennen van de stad).

Amsterdam op zakformaat
Daarnaast huisvest de website een uitgebreide architectuurgids, waar bezoekers meer kunnen ontdekken over hedendaagse bouwkunst en de vele architectonische parels die Amsterdam te bieden heeft.

Modulair maatwerk
Arcam werkt aan een toegankelijk architectuurdebat en heeft met een divers team van makers en experts haar nieuwe galerie gebouwd. We ontwikkelden een systeem waarmee Arcam zelf de grafische laag van de tentoonstelling in kan vullen. Tekstopmaak, contrast, kleur, vorm en plaatsing zijn daardoor per uiting geoptimaliseerd voor een zo breed mogelijk publiek.

De AAP
Met de Amsterdamse Architectuurprijs nomineert Arcam jaarlijks een aantal gerealiseerde projecten in Amsterdam. De prijs gaat naar de architect en opdrachtgever van het gebouw dat als mooist, meest exemplarisch of meest uitdagend en vernieuwend wordt gezien.

Fotografie
Sanne Couprie
Maarten Nauw
Pauline Walzak

Video
Stijn Poelstra

Meer strategie?

Innofest